Rovdjursobservationer - Sammanställning

« Tillbaka

Här visas en summering av antal observationer för en viss tidsperiod.
Arter som inte visas i tabellen har noll observationer.

ArtAntal (st)Kartvisning
Björn20
Björnunge1
Alla Björnar21
Varg835
Vargvalp3
Alla Vargar838
Lo172
Lounge10
Alla Lodjur182
Järv21
Kungsörn12
 
Kommun:


Startdatum:


Slutdatum:


Blå Ej kvalitetsäkrad observation
Grön Kvalitetsäkrad, godkänd observation
Röd Kvalitetsäkrad, felaktig observation