Rovdjursobservationer - Sammanställning

« Tillbaka

Här visas en summering av antal observationer för en viss tidsperiod.
Arter som inte visas i tabellen har noll observationer.

ArtAntal (st)Kartvisning
Björn23
Björnunge2
Alla Björnar25
Varg414
Vargvalp5
Alla Vargar419
Lo179
Lounge3
Alla Lodjur182
Järv17
Kungsörn8
 
Kommun:


Startdatum:


Slutdatum:


Blå Ej kvalitetsäkrad observation
Grön Kvalitetsäkrad, godkänd observation
Röd Kvalitetsäkrad, felaktig observation