Rovdjursobservationer - Sammanställning

« Tillbaka

Här visas en summering av antal observationer för en viss tidsperiod.
Arter som inte visas i tabellen har noll observationer.

ArtAntal (st)Kartvisning
Björn29
Björnunge1
Alla Björnar30
Varg860
Vargvalp3
Alla Vargar863
Lo181
Lounge12
Alla Lodjur193
Järv27
Kungsörn14
 
Kommun:


Startdatum:


Slutdatum:


Blå Ej kvalitetsäkrad observation
Grön Kvalitetsäkrad, godkänd observation
Röd Kvalitetsäkrad, felaktig observation