Rovdjursobservationer - Sammanställning

« Tillbaka

Här visas en summering av antal observationer för en viss tidsperiod.
Arter som inte visas i tabellen har noll observationer.

ArtAntal (st)Kartvisning
Björn26
Björnunge1
Alla Björnar27
Varg842
Vargvalp3
Alla Vargar845
Lo175
Lounge10
Alla Lodjur185
Järv22
Kungsörn13
 
Kommun:


Startdatum:


Slutdatum:


Blå Ej kvalitetsäkrad observation
Grön Kvalitetsäkrad, godkänd observation
Röd Kvalitetsäkrad, felaktig observation